Geen praatjes maar goede gesprekken


Acteurs in Bedrijf maakt uw trainingen effectiever door simulaties en rollenspelen met acteurs.
Met theatrale interventies helpen we bij het effectief doorvoeren van veranderingen.

Visie

Homo ludens


Wij zijn een
levend laboratorium
en leveren
levend lesmateriaal


Organisaties dienen meer tijd, aandacht en ruimte te geven aan ontwikkeling van de medewerkers. Maar tijd en ruimte zijn beperkt.

Leren door te doen, door te simuleren, door te spelen, te oefenen en daarop te reflecteren is effectief en efficiënt.

Als je wilt weten of iets werkt (uw beleid, uw strategie), probeer het dan uit in een veilige setting.

Wilt u leren aanspreken, motiveren, verkopen, luisteren, contact leggen. Oefen met een acteur.

Werkwijze


Dienstbaar


Onze klanten zijn trainingsbureaus, adviesbureaus en academies van grote bedrijven. Wij helpen effectievere en meer dynamische trainingen en workshops te ontwerpen. Dat doen we vanuit de nieuwste inzichten over ervaringsleren en interactief werken. Wij zijn dus ervaren sparringpartners voor uw training en opleidingsaanbod.

Trainingsacteurs voor rollenspellen

De acteurs van Acteurs in Bedrijf hebben jarenlange ervaring in profit en non-profit organisaties. Met deze ervaren acteurs werkt u samen om uw doelstellingen te bereiken. Het is eenvoudig: u doet een aanvraag, Acteurs in Bedrijf maakt de match en doet de planning. Zodoende kunt u zich maximaal richten op de kwaliteit van uw training en de inhoudelijke afstemming van de samenwerking. Bij een grotere opdracht vormen we een vaste poule en zorgen we samen met u voor een goed ingewerkt team.

Theatrale interventies


We komen op gesprek en ontwerpen in samenspraak een effectieve workshop of interventie.
De scènes die wij spelen zijn altijd op maat geschreven voor uw organisatie. Het taalgebruik en de ins en outs van uw organisatie maken dat men zich erin kan herkennen en ervan kan leren.

Werkvormen


Regietheater

Wij praten niet over abstracties. Door te simuleren met acteurs kunnen we heel direct toetsen of ideeën en visies werken. Zo maken we de logica zichtbaar van wat er in de organisatie gebeurt. En wordt het echte vraagstuk duidelijk.

Acteurs spelen korte realistische situaties die ongewenst zijn. Het publiek regisseert de scene en elke aanwijzing wordt uitgespeeld. Zo toetsen de deelnemers hoe iets werkt en of het werkt. Hoe maak je iemand zelfredzaam bijvoorbeeld? Of hoe motiveer je mensen mee te gaan in de verandering? Hoe ben je klantgerichter? Wat is een aandeel in elkaar?

Spiegeltheater

Een facilitator maakt verhalen los uit de zaal. Vier acteurs staan klaar om na elk verhaal terug te spelen wat ze hebben gehoord. De hele zaal kijkt naar de praktische vertaling van het verhaal in een scene met beelden, woorden en emoties. Onvoorwaardelijk luisteren zonder gelijk in de actie te schieten als interventie. In te zetten bij: kick-off van een project, na afloop van een heftige periode, reorganisaties, saneringen of om een thema bespreekbaar te maken. Voor groepen van 20 tot 100 deelnemers.

Dramaclass

In organisaties worden steeds hogere eisen gesteld: medewerkers of managers moeten lef hebben om veranderingen door te voeren, in moeilijke omstandigheden initiatiefrijk zijn, goed naar hun impulsen luisteren en zich inleven in anderen. Lef, creativiteit en inlevingsvermogen vormen bij uitstek de basis van het acteren. Deze basiselementen kunnen ook in het werk van de niet-acteur het verschil uitmaken tussen goed en beter. Leren door acteren is het motto hier. Hoe kunt u uw eigen rol eigenlijk het beste spelen?
Een Dramaclass is uitermate praktisch in opzet. Via improvisaties en opdrachten vanuit persoonlijke belevenissen en vanuit vaste teksten wordt gewerkt aan uw uitdrukkingskracht en inlevingsvermogen.

Rollenspel

Rollenspelen zijn een bewezen instrumenten in trainingen en assessments. Onze trainingsacteurs kunnen niet alleen goed acteren en natuurlijk reageren, maar zij kunnen het proces tussen de deelnemer en zichzelf beschrijven. Onze acteurs vertolken de lastige klanten, lastige medewerkers of collega’s en lastige teamgenoten, kennen de meest gebruikte concepten en beschikken over bedrijfskennis.
Een rollenspel benadert de werkelijkheid het best en biedt een veilige omgeving voor experimenten. Wat deed de deelnemer nu precies waardoor de acteur zo’n lastige klant werd? De trainingsacteur is opgeleid in het in of uit de rol geven van feedback. Ervarend leren met trainingsacteurs is bijzonder effectief.
Onze acteurs werken met bestaande casuïstiek en scripts, maar kunnen ook uitstekend improviseren of samen met u de casuïstiek ontwikkelen.

Live games en simulaties

Wilt u onderzoeken of uw nieuwe werkwijze ook echt goed te implementeren is of op een speelse leerzame wijze een verandering bij uw medewerkers introduceren ontwerpen wij op games en simulaties. Voorbeelden zijn het 7-drakenspel over vraaggericht werken in de zorg, een parade over Het Nieuwe Werken, een experience center over klantgericht werken, een development center om op speelse wijze te onderzoeken op welke functies medewerkers tijdens de reorganisatie kunnen solliciteren. Acteurs spelen de patiënten, klanten of collega medewerkers. Videoregistraties, opvolging met workshops en townhalls. U kunt het zo gek niet bedenken. Acteurs in Bedrijf komt met creatieve werkvormen om uw veranderingsproces tastbaar te maken voor alle betrokkenen.

Authentiek presenteren

Een presentatie geven wordt vaak geassocieerd met gierende zenuwen, angsten en black-outs. Onze visie op het succes van presenteren is dat het helpt om te werken aan het presenteren binnen de eigen persoonlijke stijl. Wat heeft iemand al in huis aan bijvoorbeeld flair, deskundigheid, structuur en passie over het onderwerp? Waar liggen de talenten en krachten van iemand? Hoe creëer je de randvoorwaarden om authentiek en effectief te presenteren?
Regisseurs en acteurs weten als geen ander wat nodig is om de boodschap over te brengen en om het publiek te boeien. Zij weten ook hoe je iemand goed kan laten overkomen in een presentatie en daarbij zichzelf niet verliest. Zij verzorgen dan ook deze training.
En net als bij acteren is er niet één ideale stijl.
Wat leer je?

  • Overtuigend presenteren in eigen stijl
  • Inzicht in belemmerende overtuigingen en deze constructief maken
  • Inzicht in persoonlijke randvoorwaarden om goed te kunnen presenteren
  • Bewust zijn van eigen non-verbale uitstraling
  • In contact komen en blijven met het publiek
  • Met rust en overtuiging voor een groep staan.

Team


Acteurs in Bedrijf

Acteurs in Bedrijf is een van de grondleggers van het trainingsacteren in Nederland en de inspirator geweest voor tal van acteerbureaus. In 2001 is het samengegaan met adviesbureau Het Consulaat en sinds 2016 weer terug op het toneel. Acteurs in Bedrijf werkt met een team van zeer ervaren trainingsacteurs.

Martin de Ruiter


Klanten

Regioplan
Rekenkamer Rotterdam
Human Capital group
NUOVO
TU Delft
UMC Utrecht
Haga Ziekenhuis
Randstad Assessments
Shell

Martin

Martin de Ruiter

Robin

Robin Pera

Margaret

Margaret van de Wetering

Roos

Roos Drenth

Jet

Jet Pagnier

Thomas

Thomas Boer

Joost

Joost Koning

Manon

Manon Dahler

Wouter

Wouter Braaf

Theo

Theo J. Schraven

Danielle

Danielle Meijboom